Üryanizade Sk. No:23 34674 Kuzguncuk/İST 0216 532 20 33 info@diyalogofis.com


Sepetin şu an boş
Sepetini Diyalogofis'in fırsatlarla dolu dünyasından doldurmak için linke tıklayabilirsin.

E-SHOP'A GİT

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

6 TARAFLAR


1.1 SATICI

Unvan     : DİYALOG OFİS Donanımları Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. (“SATICI”)
Adres      : Üryanizade Sk. No.23/1 Kuzguncuk 34674 Üsküdar İstanbul
Telefon    : + 90 216 5322033
Faks        : + 90 216 5322037
E- posta   : info@diyalogofis.com

1.2 SATICI

Ad/Soyad/Unvan : ....... (“ALICI”)
Adres     : ......
Telefon   : ....
Faks       : ...
E- posta  : .....@

1.3 Satıcı ve Alıcı tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2 KONU


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”), yukarıda belirtilen taraflar arasında, işbu Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca elektronik ortamda akdedilmiş olup ALICI’nın SATICI’ya ait www.diyalogofis.com isimli internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden, elektronik ortamda siparişini verdiği, ürün ve/veya hizmetlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek suretiyle satışı, satış bedelinin ödenmesi ve teslimi ile ilgili olarak Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3 SÖZLEŞME’NİN AKTEDİLMESİ


ALICI, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını, SATICI’nın unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, Sözleşme konusu ürün(ler)in temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat koşulları dahil olmak üzere tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, SATICI tarafından cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebileceği resmi makamlar ve benzeri konularda, internet ortamına uygun olarak açık ve anlaşılabilir şekilde bilgilendirildiğini, ön bilgileri elektronik ortamda okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiği ve sonrasında ürün(ler)i sipariş verdiğini kabul ve beyan eder.

ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirmiş olduğu ad-soyad/unvan, T.C. Kimlik numarası/vergi numarası, adres ve telefon bilgilerinin doğruluğunu beyan ve taahhüt eder.

ALICI, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder

4 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER)


4.1 İşbu Sözleşme’ye konu konu ürün(ler)in cinsi, türü, miktarı, marka, modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI, bu bilgilerin doğru olmadığı veya eksik olduğu durumlarda oluşabilecek her türlü sorumluluğu, ayrıca, bu durumda doğacak tüm zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

4.2 SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi durumunda, siparişi durdurma ya da işbu Sözleşme’yi feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 10 (on) gün süreyle durur, bu süre zarfında konuyla ilgili olarak ALICI’nın SATICI ile iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, siparişi iptal edebilir. Siparişin iptal edilmesi durumunda, ALICI tarafından yapılan bir ödeme varsa 14 (ondört) gün içerisinde iade edilir. Kredi karı ile yapılan ödemelerde iade işlemi ödemenin yapıldığı kredi kartına iade suretiyle yapılır. SATICI’nın iade işlemini bu süre içerisinde gerçekleştirmesi yeterli olup SATICI banka sürecinden sorumlu tutulamaz.

4.3 Ürün(ler)in montajı işbu Sözleşme’nin kapsamı dışındadır.

 • ÜRÜN BİLGİLERİ:
 • Ürün Açıklaması
 • Adet
 • Birim Fiyat
 • Ara Toplam (KDV Dahil):
 • Kargo Ücreti:
 • Toplam Bedel:
 • Ödeme Şekli:
 • Teslimat Adresi:
 • Teslim Edilecek Kişi (Ad – Soyad- Tel No.)
 • Sipariş Tarihi
 • Teslimat Tarihi
 • Teslim Şekli


FATURA BİLGİLERİ:
Ad/Soyad/Unvan : ....... (“ALICI”)
Adres     : ......
Telefon   : ....
Faks       : ...
E- posta  : .....@

5 FİYAT ve ÖDEME ŞEKLİ


5.1 İşbu Sözleşme’ye konu, ALICI tarafından sipariş edilen ürün(ler)in işbu Sözleşme’de belirtilen KDV dahil satş bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme’de belirlendiği şekil ve şartlarda ödenecektir.

5.2 ALICI, İşbu Sözleşme kapsamında sipariş ettiği ürün(ler)in bedelini havale veya kredi kartı ile ödeyecektir. Kredi kartı ile ödeme halinde ALICI’nın kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması gerekmektedir. SATICI, ödeme sırasında bankaların uygulayacakları kesintilerden sorumlu olmayacaktır.

5.3 Teslimat ücretleri, ürün(ler)in bedeline dahil değildir. Bu ücret, ürün(ler)in bedeline eklenecek ve ürün/ürünlerin bedeli teslimat ücreti ile birlikte ödenecektir.

5.4 ALICI, siparişi onaylamadan önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda SATICI tarafından bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

5.5 İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün(ler)in bedelinin havale edilen bankaya aktarılması veya kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin SATICI tarafından tespit edilmesi sonrasında işleme alınacaktır.

5.6 ALICI'nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması halinde kampanyalar Banka’nın inisiyatifinde olup SATICI'nın insiyatifi dışındadır.

5.8 Ürün(ler)in tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürün/ürünleri SATICI'nın konu ile ilgili bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, eksiksiz ve hasarsız bir şekilde gönderim masrafları da ALICI’ya ait olmak üzere SATICI'ya göndereceğini aksi takdirde SATICI'nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyanın tazmininden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6 TESLİMAT

6.1 www.diyalogofis.... isimli internet sitesi üzerinden sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde teslimat için uygundur.

6.2 SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, sağlam, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması ve bedelin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şeklinde ödenmiş olması şarttır. ALICI, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın Sözleşme konusu ürün(ler)i teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4 İşbu Sözleşme’ye konu ürün(ler) anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla, ALICI’nın Sözleşme’de belirttiği adresteki kişi kişi/kuruluşa Sözleşme’nin kurulmasından itibaren 60 (altmış) gün içerisinde teslim edilir. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, ALICI’nın ürün(ler)i kargo şirketinin kendisine en yakın şubesinden en geç 3 (üç) gün içerisinde teslim alması gerekmekte olup aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden ALICI sorumlu olacaktır. Ürün(ler) SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketinin adrese teslimat yapmadığı bölgelere teslefon ihbarlı olarak gönderilecektir.

6.5 ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürünleri teslim almadan önce ürünlerin belirtilen niteliklere uygun, sağlam ve eksiksiz şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmek, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünler varsa kargo şirketinden teslim almayarak kargo yetkilisine tutanak tuturmak ve durumun bu tutanakla tespit edilmesini sağlamakla yükümlüdür. Aksi takdirde SATICI’nın sorumluluğu olmayacak, teslim alınan ürünlerin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünlerin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

6.6 SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyen veya geciktiren durumların oluşması nedeni ile Sözleşme konusu ürün(ler)i süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirecektir. ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürün(ler)in varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici/geciktirici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. Siparişin ALICI tarafından iptal edilmesi halinde nakit olarak yapılan ödemelerde, ödenen tutar siparişin iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içinde nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ödenen tutar, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde kredi kartına iade edilir. SATICI’nın iade işlemini bu süre içerisinde gerçekleştirmesi yeterli olup banka sürecinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.7 ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI'nın bildirdiği adreste bulunmaması veya söz konusu adreste ürün(ler)i teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün(ler)i teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda SATICI, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecek ve SATICI'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Bu hallerde ALICI’nın ürün(ler)i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürün(ler)in kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesi nedeniyle oluşan giderler ALICI’ya ait olacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI ücreti kendisine ait olmak kaydıyla tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir.

7 GENEL HÜKÜMLER

7.1 ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu ürün(ler)in temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 Siparişler ve siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlı olup SATICI, ALICI’ya sipariş onayını gönderdikten sonra olağan dışı durumların oluşması halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını haizdir.

7.4 ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7.5 ALICI, SATICI’ya verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.6 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya ait olacaktır.

7.7 ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.8 SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka internet sitelerine ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve bağlantı verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.9 SATICI’nın İnternet Sitesi’nde yer alan her türlü bilgi, içerik ve materyallere ilişkin fikri mülkiyet hakları (dünyanın herhangi bir yerinde tescilli patentler, alt patentler, tescilli tasarımlar, ticari markalar, marka adları, ticari adlar, know-how, hizmet markaları, vb. dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın) SATICI’ya aittir ve/veya üçüncü bir kişiden alınan haklara dayanılarak kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme'deki hiçbir ifade, fikri mülkiyet haklarının ALICI’ya devri olarak yorumlanamaz. Alıcı tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. Alıcı işbu Sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ve lisans verenler dahil olmak üzere üçüncü kişilerin ileri sürebileceği tüm iddialar ve bunların olası sonuçları ALICI’ya ait olacaktır.

8 CAYMA HAKKI

8.1 ALICI; işbu Sözleşme’ye konu ürün(ler)in kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde, ilgili mevzuat uyarınca sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

8.2 ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde SATICI’nın işbu Sözleşme’de belirlenen adresine iadeli taahhütlü posta veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunması, ürünlerin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması, gözden geçirme eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçen, ürün(ler)in yeniden satışa sunulmasını engeleyecek nitelikte kullanılmamış olması ve hasara uğramamış olması şarttır.

8.3 ALICI’nın gözden geçirme eyleminin kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçtiği, ürün(ler)in hasar gördüğü ya da değerinin azaldığı durumlarda SATICI, cayma hakkının kullanılması üzerine ALICI’ya yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ve/veya tazminini talep edebilir.

8.4 Cayma hakkının kullanılması halinde; üçüncü kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün SATICI’ya gönderildiğine dair kargo teslim tutanağı, ürün(ler)in faturası (iade edilmek istenen ürün(ler)in faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası) ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI düzenlenmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

8.5 ALICI, cayma süresi içinde ürün(ler)i, işleyişine, teknik özelliklerin, kullanım talimatlarına ve usulüne uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, ürün(ler)in bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. İade edilecek ürün(ler)in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

8.6 ALICI'nın özel istek ve talepleri ile üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürün(ler)de ALICI cayma hakkını kullanamaz.

8.7 ALICI, cayma hakkını kullanarak iade edeceği ürün(ler)i, cayma bildirim tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde SATICI tarafından belirlenen kargo şirketi aracılığıyla göndermekle yükümlüdür. İALICI, iade edeceği ürün(ler)i, SATICI tarafından belirlenen kargo şirketi dışında kendi seçtiği bir kargo şirketi aracılığıyla gönderdiği takdirde iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerde sorumluluk ve kargo bedeli tümüyle ALICI’ya ait olacaktır.

8.8 Cayma hakkının kullanılması durumunda, SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürün(ler)in tahsil edilen bedeli ve nakliye masraflarını, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde ALICI’ya iade edecektir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde kredi kartına iade suretiyle yapılacaktır. SATICI’nın iade işlemini bu süre içerisinde gerçekleştirmesi yeterli olup SATICI banka sürecinden sorumlu tutulamaz.

8.9 ALICI’nın kredi kartının iptal edilmesi, değiştirilmesi, işlemez halde olması ve benzeri nedenlerle SATICI’nın kredi kartına iadeyi gerçekleştiremediği durumda ALICI, ancak ilgili bankadan alınan belgelerle birlikte yazılı olarak SATICI’ya başvurarak iade tutarını alabilecektir. Böyle bir durumda ALICI, SATICI’dan gecikme faizi, zarar ve benzeri her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

9 MÜCBİR SEBEPLER

9.1 SATICI’nın işbu Sözleşme’de öngörülen yükümlülüklerinden herhangi birinin ifası ile ilgili kendi kontrolünde olmayan ve makul olarak öngörülemeyecek bir mücbir sebepten dolayı imkansız hale gelir veya aşırı derecede zorlaşırsa, SATICI, anılan mücbir sebebin etkisi devam ettiği müddetçe söz konusu mücbir sebepten etkilenen yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı sorumlu olmayacaktır. Sel, yangın, deprem ve salgın hastalıklar gibi doğal afetler, resmi olarak ilan edilmiş olsun veya olmasın savaş, iç savaş, sıkıyönetim, ambargo, boykot, yağma, isyan, halk ayaklanması, terör eylemleri ve kanunsuz gösteriler gibi toplumsal olaylar, kanuni olsun ya da olmasın grev, iş yavaşlatma, işyeri işgali ve benzeri işçi hareketleri ve herhangi bir resmi makamın yasama ve idari işlemleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, mücbir sebebe örnek teşkil eder.

9.2 SATICI’nın yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakiyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile Sözleşme konusu yerine getirilemez ise SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacak olup SATICI, mal ve/veya hizmet sunumunun iptal edilmesi veya engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. İptal halinde nakit olarak ödemiş olduğu bedel ALICI’ya siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde nakden ve defaten iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise bedel, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (ondört) gün içerisinde kredi kartına iade edilir. SATICI’nın iade işlemini bu süre içerisinde gerçekleştirmesi yeterli olup SATICI banka sürecinden sorumlu tutulamaz.

10 10 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

Taraflar, işbu Sözleşme’den, uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü şikayet ve itirazlarda, her yıl Aralık ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen değere kadar mal ve/veya hizmetin satın alındığı veya ALICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11 BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar ve ses kayıtları gibi elektronik ortamdaki kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

12 YÜRÜRLÜK

12 (oniki) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş olup ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

SATICI:
ALICI:
TARİH: