Üryanizade Sk. No:23 34674 Kuzguncuk/İST 0216 532 20 33 info@diyalogofis.com


Sepetin şu an boş
Sepetini Diyalogofis'in fırsatlarla dolu dünyasından doldurmak için linke tıklayabilirsin.

E-SHOP'A GİT
Where you can buy Louis Vuitton Replica :

replica Jordan 1 hermes evelyne replica fake lv man bag replica louis vuitton hobo gucci imitazioni Louis Vuitton Taschen replica louis vuitton fake gucci imitazioni Replica Fendi Backpacks replica louis vuitton pochette metis bag fake louis vuitton wallet juste un clou replica louis vuitton duffle bag replica cartier love bracelet replica gucci replica louis vuitton wallet replica Bvlgari B.ZERO1 replica high quality louis vuitton replicas canada louis vuitton denim bag dupe louis vuitton sling bag replica replique louboutin replica gucci shoes knock off chanel bags replique sac ysl replica louboutin Replica chanel hermes evelyne replica hermes pas cher louis vuitton wallet replica fake dior saddle bag louis vuitton imitazioni handbags replica Australia replica cartier love bracelet cartier love imitazione replica goyard louis vuitton fake Replica Fendi Backpacks Louis Vuitton Replica louis vuitton imitazioni Replica chanel backpack louis vuitton backpack replica louis vuitton keepall replica cartier love bracelet replica dior replica chanel backpack replica louis vuitton messenger bag replica louis vuitton tasche gefalscht kaufen replica gucci Louis Vuitton Taschen replica

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI 

HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Diyalog Ofis Donanımları Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.  Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik VerisiAd, soyadı
İletişim VerisiE-posta adresi, adres, telefon numarası,
Kullanıcı BilgileriKullanıcı Şifresi
Özlük Bilgisi Şirket adı 
Finans BilgisiBanka hesap sahibinin adı, banka kart numarası, banka kartı geçerlilik tarihi, kart CVV 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile işlenebilir ; 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla, 

 • İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik ve adres bilgilerini teyit etmek
 • İnternet sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın almış olduğu ürünlerin teslimatının sağlanabilmesi,

Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,

 • Sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası;
 • Hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için ilgili ziyaretçi talep, şikayet ve önerilerinin değerlendirebilmesi,
 • Ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
 • Tarafınızla yapılacak ticari işlerin arttırılabilmesi için çeşitli teşvik ödüllerinin, reklamların yapılması,
 • Tarafınızca yapılan ziyaretlere ilişkin istatistiklerin değerlendirilmesi ve bunların iyileştirilerek çoğaltılması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Tarafınızla yapılan ticari ilişkiye ilişkin satış ve ürün rakamlarının değerlendirilmesi ve bunların artırılması süreçlerinin yürütülmesi,
 • Daha iyi bir internet sitesi deneyimi sağlanması amacıyla web sitesinin güncellenmesi, ziyaretçi talep ve davranışları doğrultusunda iyileştirilmesi,

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması halinde, 

 • İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmeleri ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,
 • Tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi,

Açık rızanız ile 

 • İnternet sitesinden hizmet verilebilmesi için gerekli sunuculara aktarılmak üzere,

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verilerinizi, kanunda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması veya ifası için gerekli olması, veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi için ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunluluk hallerinde yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle KVKK’ya uygun olarak paylaşabilmekteyiz. Kişisel verilerinizin aktarılma nedenleri ve aktarıldığı kişiler şu şekildedir; 

 • İnternet sitemizin kullanımı ve iyileştirilmesi hususunda çalışma yaptığımız tedarikçilerimizle
 • Ziyaretçi ilişkileri yönetimi ve ziyaretçi memnuniyetine yönelik aktivitelerin (hizmetlerimizden memnun kalıp kalmadığınızı tayin etmek, sizi nasıl daha memnun edeceğimizi keşfedebilmek amacıyla ziyaretçi memnuniyeti analizi yapılması amacıyla) yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımıza,
 • Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizin iş ortakları ve sosyal medya danışmanlarına,
 • Yapılan mesafeli satış sözleşmesinin ifası yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için tedarikçi iştiraklerimiz ve iş ortaklarımızla,
 • Yapılan mesafeli satış sözleşmesinin ifası yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için Bankalararası Kart Merkezleri ve bankalar ile,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki danışmanlarımıza,
 • Web sitesinden hizmet sağlanabilmesi için yazılım firması iş ortakları ile
 • Pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla şirketimizin iş ortakları ve sosyal medya danışmanlarına,
 • Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bağlı olduğumuz firmalara ve denetim firmalarına,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek, hukuk işlerinin yürütülmesi ve takibi amacıyla hukuki danışmanlarımıza,
 • Web sitesinin güncellenmesi, çalıştırılması ve bu sayılan kişilerin kullanımını temin etmek amacıyla ilgili hizmeti sağlayan iş ortaklarımıza.

  Aşağıda Belirtilen Durumlarda Açık Rızanız ile,

 • Şirketimizin güvenlik politikası ve ticari kararı gereği kişisel verilerin depolanması ve korunması için yurtdışında bulunan serverlara,

Kişisel Verilerin Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Diyalog Ofis Donanımları Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait olan www.diyalogofis.com adlı internet sitesi üzerinde kullanılan çerezler ve tarafınızca doldurulan formlar ile kişisel verileriniz toplanmaktadır.  

Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Bu, web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Yani bir sonraki ziyaretinizde kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir. Sitede çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır; 

*İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,

*İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;

*İnternet Sitesinin, sizin ve Şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

Bunun yanı sıra kişisel verileriniz, KVKK 5. Maddesinde yer alan hukuki nedenler gereği;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla,
 • Tarafınızın temel hak ve özgürlüğüne zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatin korunması sebebiyle,
 • Veri sorumlusunun hukukiyükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması halinde,
 • Gerekmesi halinde açık rızanız ile web sitesi üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@diyalogofis.com e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya Diyalog Ofis Donanımları Dekorasyon San. ve Tic. Ltd. Şti., Üryanizade Sk. No:23/1 Kuzguncuk 34674 Üsküdar İstanbul  adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esaslari Hakkinda Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel veri sahibi olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de detaylı şekilde izah edildiği üzere; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere çeşitli haklara sahipsiniz. Bunun yanında ve her halükârda kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen ve/veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Ayrıca, Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebiliriz. 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DİYALOG OFİS DONANIMLARI DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.

Üryanizade Sk 23/1 Kuzguncuk 34674 Üsküdar /  İstanbul

Tel: 212 5322033

E-posta: info@diyalogofis.com